Tag Archives: barn

Skole(politikk) uten hjerne

Hvorfor er det ingen politikere eller pedagoger som trekker frem den ene faktoren som virkelig teller når et barn skal lære noe – hjernen.

Vi har hørt endeløse retorisk polerte utlegninger om lærertetthet, helsesøstre, videreutdanning, trygghet og voksenrelasjoner. Et vell av forskning brukes som støtte for ethvert politisk ståsted. Men hvem snakker om barnas forutsetning for å ta imot lærdom? Hjernene deres.

Lærere er hjernetrenere. Skolen er det stedet som skal påvirke, elte og kna våre barns hjerner mange timer hver dag. Bør vi ikke vite hva som skjer inni barnas hoder? Bør ikke lærerne vite?

Vi vet mye om hjernen. Nok til å bruke kunnskapen til å velge pedagogiske metoder som fungerer. Dette er en type kunnskap som ikke tas i bruk i norsk skole, eller norsk lærerutdanning. Vi snakker om et biologisk grunnlag, i hjernen, for å lagre kunnskap og hente den frem igjen. Hvor mye et barn kan håndtere av informasjon i slengen. Muligheter og begrensninger, som varierer. Det ligger et faktagrunnlag her som ikke brukes. Totalt fraværende. Det er underlig. Litt som om det bare skulle eksistert alternativ medisinsk behandling, mens vitenskapelig medisinsk kunnskap var tilgjengelig, bare ikke ønsket av alternativgjengen.

Les gjerne tidsskriftet Trends in Neuroscience and Education for faglig påfyll.

Det snakkes så mye om de minste, tidlig innsats, styrking av grunnopplæringen. Likevel – å lære seg å lese betyr å koble om viktige deler i hjernen. Dette bør lærere vite og ta hensyn til. For å gjøre jobben lettere for barna.

Lesende barnNår du leser dette er det fordi du som barn lærte deg at de ulike kombinasjonene av streker som du ser på har en bestemt mening. Noen knekker denne koden raskt, andre bruker lengre tid og sliter mye. Men uansett hvor ulik opplevelsen av lesetreningen er, så har hvert eneste barn som lærer å lese noe til felles – de går gjennom den samme forandringen inne i hjernen.

Denne omkoblingsprosessen er lik om du begynner å lese som femåring, eller du lærer å lese som voksen. Det som er ulikt er de metodene som brukes for å hjelpe denne omkoblingen i hjernen, læringsmetodene som lærere bruker for å hjelpe barnet til å knekke lesekoden – altså koble om hjernen.

Lærere i Norge har det som kalles metodefrihet, altså at de selv kan velge den opplæringsmetoden de mener passer best for elevene, og de fleste lærere bruker en kombinasjon av ulike metoder og teknikker. Hvorfor ikke bare velge den beste metoden? Andre land har valgt å gjøre det.

Hjerneforskning har ikke kommet langt nok til at vi kan si at det kan gis en detaljert lærerinstruks basert på forskningen. Men vi vet nok til å kunne si hvilke endringer hjernen skal gå gjennom, og derfor hvilken pedagogisk metode som fungerer best.

Følg gjerne denne siden for et kritisk forskningsblikk på hjerneforskning og skole

Den beste metoden

Den beste metoden i leseopplæringen er å begynne med lyd for lyd, bokstav for bokstav, det som ofte kalles «lyderingsmetoden». Det er den letteste måten for hjernen å lære sitt nye arbeidsoppdrag fra grunnen.

I klasserommet er det mange hensyn å ta. Motivasjon, oppmerksomhet og forutsetninger varierer blant elevene. Det som er verdt å merke seg er at de elevene som ikke «har ro i rompa», eller på andre måter er på den enden av skalaen der lesetreningen går litt saktere, er de som har mest å tjene på den enkle lyderingsmetoden.

Sjekk Edutopia for tips til hjernbasert udervisning

Det snakkes ofte om å ta i bruk spennende motiverende varierte verktøy i læringen – gjerne multimedia, youtube i engelskundervisningen og slikt. For de som allerede fikser skolen greit er dette strålende, motiverende og noe som øker læringen. For de i den mer krevende enden av skalaen er dette en økt belastning, økt mengde informasjon som skal håndteres på kortere tid for hjernen, og noe som ikke øker læringen. Arbeidsminnet blir en flaskehals.

Bli inspirert av BrainU – få hjernekunnskap inn i skolen

Hjernens flaskehals

hjernen i dine henderArbeidsminnet er en begrensning i hjernen. Tenk på kid-nummer når du skal betale en regning. Hvor mange siffer klarer du å huske I slengen? 5? 7? Flere hvis du fokuserer og konsentrerer deg hardt? Det er et uttrykk for hvor mye du klarer å håndtere av informasjon i slengen. Arbeidsminnet er litt ulikt fordelt, noen har bedre kapasitet. Men, det kan trenes. Bli bedre. Det kan også krympe. Svakere arbeidsminne er kjennetegn ved de fleste diagnoser og symptomer som vanskeliggjør læringssituasjonen – blant annet matteangst og dysleksi. Og om du er redd eler ensom – da vil kapasiteten svekkes. Det er nok én av forklaringsmekanismene bak hvorfor relasjoner i klasserommet er viktig. Og hvordan helsesøstertetthet påvirker skoleresultat, og frafall.

Det som er vesentlig er at det er ikke helsesøster som sørger for økt læring direkte. Hun bidrar til at tryggheten blir stor nok til at læringsevnen, muligheten for hjernen til å ta imot noe i klasserommet, øker.

Les denne rapporten for faglig påfyll «Neuroscience and Education: Issues and Opportunities – A Commentary by the Teaching and Learning Research Programme»

Det er også relevant å se på hvordan dagens skole skaper en skjevhet i hvilke personlighetstyper som velger eksempelvis realfag. Når realfagene undervises slik at de mer estetisk kreative sjelene går lei, faller av og ut, risikerer vi at næringslivet i fremtiden ikke blir så innovativt og kreativt som det kunne blitt.

Det holder ikke å se på tall som samvarierer i skolen hvis vi ikke undersøker hvorfor de faktisk følger hverandre, hva som er mekanismene bak samvariasjonen. Undersøker hvordan vi kan bruke disse mekanismene til å skape en skole som gir elevene den ballasten de trenger for å møte fremtiden.

Hva om vi begynner med å se på hva vi vet om disse mekanismene i hjernen – jobber på lag med hjernen?

Ta inn kunnskap om hjernen i pensum for de som skal bli lærere. Bruk denne kunnskapen når pedagogiske metoder skal velges. OG når skolepolitikk skal utformes.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Brisen og bælfeit i pølse-og-pottitlandet – feie for offentlige dører.

Vi nordmenn er en gjeng tjukkaser med jevn promille, skal vi dømme etter dagnes nyheter om massiv økning i fedme og rekordhøyt alkoholforbruk. 

Noen må gå! (egentlig en god løsning for mange) Staten må gjøre noe!

Vi vet at holdningskampanjer ikke virker, og tror at forbud er det som skal til. Begrensning av tilgangen. Men er det det private forbruket vi bør se på først?

Vi hadde nylig en brukerundersøkelse i vår SFO. I etterkant ble svarene presentert på et allmøte. Kosthold var et av områdene som fikk mest tyn. I den grad foreldre mener de vet hva barna spiser på SFO, så er de lite fornøyde. Foreldre vil ha sunn mat for ungene sine.

Vi naive foreldre trodde at det handlet om at SFO bare måtte ta seg sammen, planlegge bedre og velge sunnere mat.  (Kunnskapen om mat blant de ansatte i barnehager er ikke noe å skryte av, sannsynligvis er det sånn i SFO også) Et stort hinder skal visstnok være kommunens rammeavtaler for innkjøp av næringsmidler. Trondheim kommune som vi tilhører skal etter sigende ha ASKO som leverandør. Kommunen har ikke en oppdatert anskaffelsesstrategi på sine nettsider, men en som gjaldt frem til 2012. Der, som de fleste andre steder er man «foregangskommune», effektiv, og svært miljøvennlig.

Kanskje det kan være lov å antyde at en ny anskaffelsestrategi skal ta inn over seg folkehelseperspektivet? Vurdere om det finnes andre krav enn pris på mat? Jeg antar at siden alle kommunale barnehager og SFO handler hos ASKO at det skulle være mulig å finne ut hvor mange kilo sukker kommunens barn har fått det siste året? Full kontroll på alle fronter er jo en del av anskaffelsesstrategien…

Skjønt mat – jeg vet ikke hva man skal kalle det når barnehagen drar frem firstprice-pasta og MUK-mat (pølser av rimeligste sort), eventuelt når SFO lager «grønnsaksuppe» som er så salt (sannynligvis feil utblandet buljong) at den knapt kan spises, pakket full med nevnte MUK-mat, og noen rotgrønnsaker. Vil ikke beskylde noen for å ha hatt kjøtt i suppa da de pølsene ikke kan kalles kjøtt. Jeg (et av barna) har fulgt en SFO fra fri flyt av sukker til helomvending og sunn mat, så det går an. Men det er andre SFOer som fortsatt har selvforsyning av cornflakes og sukker.

BildeFør «staten» (paniske politikere) eventuelt skal tre en ny velmenende lov om sunn mat over hodene våre kan det offentlige feie for egen dør. Ethvert sted som er betalt av skattekroner bør levere mat som holder en viss standard. Lite salt, sukker og ugunstige kjemikalier. Null palmeolje, lite mettet fett og full stans for saftmugga, popkorn til film, kjeks, «lapper» som er så søte at de klistrer seg til fingerne, syltetøy med +60% sukker, og de helsikes MUK-pølsene.

Jeg vil ikke høre «de må jo få kose seg litt, ungene, for det får de jo så sjelden» en eneste gang til.

Unger koser seg mer enn nok. Et kjapt konservativt overslag over åpenbare sukkerdager gir:

 • 52x lørdager
 • 25 bursdager (anta 20 per klasse, inviteres til alle av samme kjønn, + ca halvparten av andre kjønn + noen familiebursdager)
 • 3 dager i juleferien
 • 3 dager i påskeferien
 • 17 mai
 • valentinesday
 • halloween
 • fastelaven
 • st.hans
 • skoleavslutning før jul
 • skoleavslutning før sommer
 • skidag
 • turdag
 • konfirmasjon/bryllup/dåp

Omtrent hundre dager, av årets 365. Altså er minst to dager hver uke en sukkerdag. For de fleste er det nok flere. Da trenger ikke barne «kose seg» mer. Ikke de voksne heller for den del, men hva om vi legger til

 • 40 x cornflakesdag på SFO, med fri tilgang til sukkerskåla
 • 12 x «vi feirer månedens bursdagsbarn» på SFO med is til alle
 • 5 x «det er så fint vær så vi koser oss ute med …vafler/lapper/boller/saft
 • 5 x «det er så trist vær at vi koser oss inne» med boller/vafler/kakao/kjeks
 • 3 x «vi hadde så stort fravær på SFO at vi lar barna se film og da får de popkorn
 • 10 x «bakedag» på SFO (der de voksne gjør alt annet enn å trille ut bollene og ta på melisglasuren)
 • 3 x  karneval eller tilsvarende «vi kler oss ut og spiser godteri»

Nå er vi oppe i halvparten av årets dager, og en stor del av dette er offentlig finansiert og levert, til små barn.

Før vi retter enda en pekefinger mot familienes innkjøp (som sikkert er berettiget i stor grad) så bør vi rydde i de institusjonene som skal gjøre våre avkom til «gangs menneske».

 

 

 

 

 

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Vi som sover i timen

Noen elever kjeder seg så desperat på skolen at dagdrømming er et fornuftig selvforsvar for å unngå aggressiv adferd og følelsen av at hjernen råtner.

En beskjært utgave av denne bloggen finnes som kronikk i Aftenposten 27 august 2012

Dette er fortellingen om hvordan det er å være den dagdrømmende eleven. Han eller hun som en sjelden gang rekker opp hånda og stiller et spørsmål som får de andre elevene til å skule, himle med øynene og hviske. Noen av de ukonsentrerte elevene er nemlig ikke sløve, dumme, eller understimulert på praktiske fag. Noen er rett og slett «tidlig ute», evnerik, i overkant smart, begavet, intelligent, meget nysgjerrig, eller hva du foretrekker å kalle det. Det er disse elevene jeg vil fortelle om.

Men først må jeg trekke opp grensa mot de flinke elevene. De pliktoppfyllende barna fra ressurssterke hjem som har foreldre som passer på at barnet får nok og stimulerende undervisning. Og har fått det fra de ble født. Disse barna har nok av talsforeldre. Flinkisene er de som kan alt, er forberedt og strekker hånda i været når læreren spør. De har et svar. De evnerike har ikke svaret, de har passert det nivået for lengst, tenkt på neste steg og har gjerne et oppfølgingsspørsmål til læreren. (Mer om kjennetegn på evnerike barn her) Det kan ikke læreren svare på der og da fordi pensum ikke er gjennomgått enda. Da tar eleven spørsmålet med inn i dagdrømmen og tenker videre på det. Eller på noe annet. Hun sitter og ser ut av vinduet, har så mange spørsmål. Lurer på alt mellom himmel og jord. Hvorfor er himmelen blå? Hvorfor går maurene i vinduskarmen alltid den samme ruta?

De evnerike er ikke slik som de pliktoppfyllende elevene. De er drømmere.

For disse er skoletimen er noe som skjer med de andre. Det foregår langt unna den raske og mangfoldige tankeverdenen som er inne i drømmerens hode. Lærerens stemme er noe som flyter inn og ut av bevisstheten. Skulle det skje noe interessant i nærheten av kateteret vil en av antennene slå ut og drømmeren lette på et øyelokk.

For de av dere som har små barn så kan dere se for dere å se en hel episode, en halvtime, med Drømmehagen. Det er omtrent det mest søvndyssende jeg kan forestille meg. Hva om du måtte se Drømmehagen en fem-seks timer hver dag? En hel episode før hver gang du fikk åpnet en nyhetssak på nettavisen? En hel episode Drømmehagen mellom hvert innslag på Dagsrevyen? Å se maling tørke er mer spennende. Drømmeren kunne for så vidt tenke seg å se maling tørke, i et kraftig mikroskop.

Kjedsomheten skaper avstand

Denne evinnelige kjedsomheten i klasserommet skaper en avstand til klassen og læreren. Oppmerksomheten vendes innover, for der skjer det noe som ikke går i sakte kino. Skolearbeid er noe som gjøres raskt og uengasjert de første minuttene av en time. Da er kravet oppfylt, oppgavene ferdige, og hjernens krav til aktivitet kan ta over. Resultatet er et sinn som er uinteressert i de andre, og en elev fullstendig blottet for selvdisiplin, arbeidsrutiner og samarbeidsvilje. I det lange løp er dette en elev som risikerer å falle ut av skolen av ren kjedsomhet. Eller blir aggressivt i opposisjon til lærerne. For hva har vel skolen egentlig betydd? Et sted å tvangsmessig sitte rolig, og ikke forstyrre. Og lærere overser ofte elevens situasjon fordi prøveresultater og ferdigheter er upåklagelige. De kunne vært veldig mye bedre, men det å nå sin personlige mestringsgrense er sjelden et tilstrebet mål i skolen.

Et annet problem er at så lenge elever ikke møter en utfordring som lite så vil de sky situasjoner som byr på utfordringer når de vokser opp. En dagdrømmer vil oftere og oftere vri seg unna oppgaver der det faktisk kan hende at hun må jobbe litt for å forstå. Det kan høres ut som et paradoks, men det er sånn at når du aldri opplever å måtte slite for å lære så aner du ikke hvordan du skal håndtere en situasjon der du faktisk ikke intuitivt vet svaret. Spørsmålet blir da bare når dagdrømmerens boble brister og hun må konfrontere sine manglende arbeidsrutiner, lytteevner og samspill.

Den evnerike er noen ganger også den som er litt alene i friminuttene. Kanskje ikke helt i begynnelsen, hun elsket gjerne ideen om å bli kjent med nye unger, gå på skole og lære. Tilbakeslaget kommer når hun møter de andre elevene, og lærerne. (Les også mer om møte mellom skole og foreldre av evnerike barn her) I samtale med andre barn vil hun bli forvirret. Interesser og tema er ofte ikke noen hun har engasjert seg i fra før. Når alle andre er opptatt av fotball er det veldig ukult å være interessert i stjernehimmelen. Da har det lille barnet valgte mellom å endre seg selv, tilpasse seg, og prøve å late som om hun har samme interesser som de andre barna, eller være alene.

Sosialt selvmord

Det er typisk norsk å være god i noe som ikke er teoretiske skolefag. Det er for eksempel nærmest sosialt selvmord å være en jente på seks år som både har talent og interesse for matematikk. Hvilken klubb skal du da melde deg inn i? Hvor finner du likesinnede? I klassen? Svært sjelden. Blant lærerne? Hvem har tid? Jeg har til gode å høre om SFOer med matteklubber og kjemiklubber. Idrettsklubber finnes det på alle skoler, og musikkskoler er det rikelig av, sammenlignet med fritidstilbud innen skolefag. Det er nærmest en personlighetsforstyrrelse å være skolefaginteressert i Norge. Det har riktignok dukket opp noen få kveldskurs via Forskerfabrikken og Vitensentrene, men det er snakk om noen få kvelder på et år, fra fjerdeklasse omtrent, eller en uke i en skoleferie. Det er ikke snakk om noe klubbmiljø. Aldri noen felleskapsgreier, teamopplevelse, samarbeidsprosjekter. Skolelysene får skinne helt alene til de brenner ned.

Så hva trenger disse evnerike drømmerne, og klassens klovner og urokråker, de som kjeder seg? De trenger en mentor som kan svare på spørsmål og lede dem videre i utviklingen. En veileder som kan fore et sultent sinn med kunnskap. Hun trenger også passe arbeidsbyrde. Nok utfordringer, oppgaver og lekser til at hun får arbeidsrutiner. Å møte krav om å jobbe med skolen. Og ikke minst høy nok vanskelighetsgrad til at hun lærer å håndtere en oppgave som krever at hjernen må arbeide. Det er avgjørende for et barn å lære seg å mestre utfordringer. Utfordring er den avgjørende mangelen her. Dette er en krevende oppgave for en lærer, men vil berge mange fra kjedsomhetens kløft. (Forskernes råd til lærerne er her)

Ulikhet kan bygge fellesskap

Drømmeren trenger venner. Likesinnede. Minst en annen elev som har noenlunde samme interesser. På store skoler burde dette være mulig, med hjelp av noen våkne lærere. Er løsningen egne skoler for de evnerike? Egne klasser? Og må vi IQ-teste unger i barnehagen for å sile hvem som skal hvor? Absolutt ikke. Vi er altfor få. Det er for få evnerike elever til at dette kunne fungere, kanskje bortsett fra i de største byene. Løsningen ligger nok heller på et annet plan. Drømmerne er nok vagt klar over at de ikke er helt A4. De oppdager det raskt på skolen. Den eneste måten å løfte disse elevene sosialt, inn i felleskapet, er å slutte å gjøre elevene like. Unger er forskjellige, og unger er veldig klar over det. Hvis de evnerike kan bidra og delta med sine underfundige spørsmål i klassen og få lov til å være flink så kan kanskje også andre bli inspirert. Et klassemiljø som dyrker den undersøkende læringen kan være nok til å inkludere og stimulere de evnerike. Er det ikke det så trenger de tilrettelagt undervisning. Men hva er problemet med det? Det er ikke rart å være smartere enn de andre i skolefagene, det er normalfordeling i befolkning. Akkurat som at noen er raskere til å løpe, har renere stemme, eller flere fregner. Noen er nødvendigvis ute på høyresiden av normalkurven. Skal de straffes for det ved å ikke få en funksjonell skolegang?

Det som uansett er sikkert er at tilpasset undervisning må begynne fra dag 1. Det holder ikke å la gymnaselever ta universitetsfag. Eller la ungdomsskoleelever ta videregående fag. Det er selvsagt bra at elever får strekke seg når de blir eldre også, men da har nok mange av de evnerike falt av, meldt seg ut, og mistet gløden. Det er første skoledag som teller. Første klasse.

Og skal ikke evnerike barn få strekke seg fra dag 1 som seksåring så får vi heller la de små komme på skolen når de er yngre. Fremskutt skolestart kan være en måte å passe inn kognitivt.  Når fireåringen allerede har lest et år, er vitebegjærlig og ellers på linje med seksåringene som er klare for skolestart, ja hvorfor ikke la fireåringen skrives inn for skolestart?

Karakterer motiverer de flinkes foreldre

Karakterer og prøver er alltid et stridsspørsmål. Evnerike elever har den fordelen at de ikke lar seg inspirere av slikt. De trenger å mate hjernen, lære, og utvikle seg. Får de tilfredsstilt nysgjerrigheten sin så vil de strekke seg så langt de kan, og det er gjerne lenger enn karakterskalaen for deres klassetrinn uansett. Prøver er kanskje en gøyal tidtrøyte, der drømmerne av ren kjedsomhet og manglende konsentrasjon ender med å svare korrekt på den siste og vanskeligste oppgaven, mens de første lette oppgavene lider under skjønnhetsfeil, slurv, og manglende mental tilstedeværelse. Det er mer sannsynlig at en evnerik elev gjør feil på pluss- og minusoppgaver i matematikk, enn at derivasjonen eller Pythagoras går skeis. Det er nok de ressurssterke foreldrene som lar seg motivere mest av karakterer.

Når skolen nå har begynt igjen vil smartingenes hjerner sultefores. Hver eneste dag. Mange av dem vil likevel klare seg greit senere i livet, men ikke alle. Spørsmålet er hva vi som samfunn kan være bekjent av, overfor hver av disse elevene og deres opplevelse av skolen. Og hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, hvis vi ikke ivaretar og foredler de beste råvarene. Vi må kaste likhetstanken ut av skolen. Vi er ikke like. Vi er individer med personlighet og ulike talent. Så enkelt er det. Skolen skal være et sted å lære, også for de smarteste. Inntil da finner du dem sovende i timen.

51 kommentarer

Filed under Uncategorized

Sorteringssamfunnet 2.0

Hva om  du og den du tenker å få barn med kunne ta en liten vattpinnetest på innsiden av kinnet, sende inn prøven, og få vite eksakt hvordan barnet vil bli.

Denne muligheten ligger bittelitt inn i fremtiden, men i dag ble det publisert resultater der forskere har rekonstruert et barns DNA i sin helhet, ved å sette sammen biter av DNA fra foreldrene.

La det synke inn. Forskerne har brukt blod fra gravid mor, og dedusert hva som tilhørte mor, hva som var barn og deretter utledet hva som var fra far.

Når tilstrekkelig antall slike utledninger er gjort vil vi nærme oss en matematisk formel for å beregne resultatet, barnet, med nokså stor sannsynlighet. Da vil ganske sikkert legemiddelindustrien stille med forhåndstester for usikre fremtidige foreldre.

Her er det snakk om å kunne sjekke på forhånd. Ikke noen skummel fostervannsprøve med påfølgende umulige valg og slikt. Ikke noen «fosterdrap». Ikke noe stigma for å velge, eller velge bort et nesten levedyktig barn. En enkel test kan gi deg svaret på om barnet blir friskt, kanskje også musikalsk, og helt sikkert blåøyd.

Men så, hva skjer når slike tester kommer? For det gjør de nok.

Hvem kan tenke seg å etterspørre hvordan et fremtidig barn vil bli, sånn i tillegg til foreldrene? Får vi optimal screening for sykdommer? Egenskaper? Hva med fremtidig helseforsikring? Hva med par som ønsker prøverør som løsning fordi de ikke klarte å skape et barn på gammelmåten?

De såkalte store etiske dilemmaene av i dag vil bli som fluelort i forhold til fremtidens store etiske spørsmål.

Hva vil vi egentlig vite på forhånd? Og vil naturen fortsette å spille oss puss? Le oss opp i ansiktet når vi tror vi har dekodet selve livet? Dere har sett Jurrasic Park, der alle dyrene var av samme kjønn og det ikke var noen sjanse for formering. Så skjedde en mutasjon, og formering ble mulig. Katastrofen var et faktum. Naturen har en tendens til å finne en livsvei, det er selve grunntanken i evolusjonen.

Det er evolusjonen vi vil gripe inn i. Vi vil tro at biotekindustrien er bedre til å selektere bort dårlige løsninger enn evolusjonen. Kanskje vil mange barn aldri bli født fordi to usikre valgte å tro på risikoen for sykdom?

Ingen tvil om at debatten vil komme. Jeg ser frem til den. Samtidig aner jeg ikke hva jeg vil ende opp med å mene når tankene har fått modne en stund. Kjør debatt, så jeg kan få argumenter i alle retninger!

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

– en ekkel drøm, mamma.

I natt drømte fireåringen for første gang siden 23. juli en drøm der familien overlevde. Dette er noen ord om hvordan og hvilke inntrykk som kan prege et lite barn. Vi har ingen nære kjente som var på Utøya eller i regjeringskvartalet på de tragiske tidspunktene. Det første signalet om at noe var skjedd kom som en sms fra samboerens eldste sønn som bor og jobber i Oslo; «er på kontoret, i live» eller noe slikt sto det enkelt og uforklarlig. Straks etter rant det inn flere sms som handlet om bomben. Vi var på ferie, i Sverige, og fant frem nettavisene på telefonen. Vi dro for å slå noen slag minigolf som planlagt. Da køller skulle leveres inn satt dama bak disken foran TV’n. Hun sa noe slikt som – «det skytes visst på en øy et sted utenfor Oslo». Vi dro tilbake til hotellet. Fra dette tidspunkt var vi antagelig i en tilstand av sjokk og vantro i flere dager. Samtidig prøvde vi å begrense hvor mye barna fikk se på TV. Ingen enkel oppgave. Vi voksne ville selvsagt følge med minutt for minutt hva som skjedde, og da barne-TV på svensk neste morgen rant over i beskjeden om at tallet på døde var over 80, sluttet normaliteten.

Barn opplever verden på sin egen måte. Her fra Olso, en uke etter 22. juli.

Hvert eneste sted vi møtte mennesker, resepsjon, restaurant, ble vi møtt med medlidende ord fra det øyeblikk vi avslørte at vi var norske. Det var på en måte godt, og jeg tenkte aldri på disse ordene som noe som kunne prege barna. Jeg fryktet TV og aviser. Sannsynligvis har fireåringen hørt slike setninger mer enn hundre ganger;

– å, dere er norske. Det er så tragisk det som har skjedd. Tenk så mange ungdommer, ja barn, som er drept, slaktet ned. Det er så forferdelig trist. Alle disse foreldrene som opplever at barna aldri kommer hjem.

Samtidig var alle butikker, vinduer og stands fylt med aviser som alle hadde de samme sakene. Fireåringen kan lese. Særlig lett er det med store bokstaver. Jeg vet ikke hvor mye hun har fått med seg fra avisene, men det er sånn nå at det er to menn hun identifiserer på bilder etter selv det minste glimt, og det er Northug og Breivik. Den første reaksjonen kom kvelden den 23. juli. I likhet med alle ‘hendelser’ etterpå så er det alltid vanskelig å bedømme hva som er vanlig fireåring-trass, sulten-og-sliten-sinne, og hva som er skapt av opplevelsene etter 22 juli. Hun våknet, eller så våken ut, sånn ved 23-tiden. Ren angst, fraværende blikk, sinne, roping, helt usammenhengende ord som bar preg av uhyggelige bilder inne i hodet. Det var nærmest umulig å få kontakt med henne. Etter en time roet hun seg og sovnet. Neste dag var hun uanfektet av  det hele, husket det kanskje heller ikke. Vi ville ikke rippe opp i det heller, av frykt for å skape noe ut av det som sannsynligvis bare var en drøm. Denne typen hendelse har skjedd kanskje en 5-6 ganger på nattestid utover høsten. Fireåringen har ikke vært synlig preget eller snakket spesielt mye om Breivik på dagtid.  Samtlige tegninger har hatt glade ansikter, og jenta har vært helt normal frem til leggetid. Vi har selvsagt snakket om saken jevnlig, slik alle andre har, men ikke hatt på TV-nyheter før barna var i seng. I barnehagen har det vært snakket en del blant barna. Noen mente at mamman til en annen jente var kjæreste med Breivik, mens andre lurte på om han kunne rømme fra fengselet. Vi har snakket en del om det, at han ikke kommer ut fra fengsel igjen. På et tidspunkt sent på sommeren begynte jeg å legge merke til at leggingen var blitt gradvis vanskeligere. Kanskje en normal  utvikling hos en fireåring, kanskje oppstart i barnehage, nye unger, venner som flytter…tenkte jeg. Ikke ville hun si noe om hva som var galt heller. Og jeg ville ikke presse henne, men stilte åpne spørsmål.  Ved ettertanke har hun hele høsten vært opptatt av slekten og hvem av besteforeldre og oldeforeldre som er døde, og at hun savner dem. Jeg har noen ganger tenkt at uttrykk for savn etter en besteforelder som hun aldri har møtt kanskje handlet om noe annet, men aldri helt klart å få innsikt i sammenhengen. Så innrømmet hun det. – Det er en ekkel drøm, mamma. Hver gang jeg lukker øynene så kommer den. Jeg kan ikke lukke øynene, for da kommer den fæle drømmen. Men hva drømmen handlet om tok det enda en tid før hun ville si noe om. Flere uker senere kommer første hint. – Det er noen som blir død. Hun lot meg sakte få vite at alle hennes familemedlemmer ble døde. Hun la også skylden på en rev som kom og tok biter av kroppene, og forklarte at det hadde med en serie på barne-TV å gjøre. Men det var fortsatt litt uklart hva drømmehandlingen inneholdt. Over noen måneder fortsatte dette. Vi voksne har vurdert barnepsykolog og helsesøster underveis, men avventet siden det tross alt ‘bare’ var snakk om drømming og ikke dagtidsproblem. Vi har også snakket med barnehagen, og de har ikke merket noe ‘annerledes’. Ved leggetid snakket fireråingen og jeg om at det gikk an å se for seg andre ting mens man holdt på å sovne, se for seg nye utfall i drømmen, og jeg prøvde også avledningsmanøvre, men hver gang øynene skulle lukkes kom det; – ekkel drøm, mamma. Nå etter jul har hun stilt en rekke spørsmål om Breivik og hans forhold i fengselet, om han kanskje kunne få tak i en nøkkel og komme seg ut.  Vi har også snakket om at han var syk, og at det var grunnen til at han var så slem. Nå blir han både passet på og får hjelp, sier vi. Etter enda en slik samtale kom det sannynligvis forløsende spørsmålet. – mamma, hva vil skje med meg og storesøster’n min hvis dere dør? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre hvis dere dør! Så hadde vi en lang samtale om alle i familien som er glade i henne og at selv om vi sannsynligvis ikke dør med det første så skal hun være trygg for at det uansett vil være noen i familien som vil passe på henne. Vi snakket om sykdommer som gjør at folk dør, og at noen får nye foreldre og at det kan gå bra. Så var vi enige om at selv om man blir veldig trist så går det an å bli mindre trist senere. Og hun mente at foreldrene til de som ble drept av Breivik sikkert var triste enda. Hun sovnet på armen min. I dag fikk jeg vite at vi i familien overlevde i drømmen. Jeg er svært spent på hva hun kommer til å drømme de neste nettene. Gjennom utallige samtaler det siste nesten halve året har jeg lært uendelig mye om barns evne til innsikt i andres følelser, empati, at de plukker opp og får med seg utrolig mye mer enn man skulle tro og har en evne til å se store sammenhenger som man sjelden tilskriver en fireåring. Og jeg lurer på hva andre fireåringer tenker og opplever.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Krigssone Tyholt

Det var en gang et idyllisk sted  i Trondheim som hette Tyholt. Det hersket fred og ro der. Den søtlige duften av ferske bakervarer fra Mikalsen en søndags morgen og lyden av barn som syklet i gatene, ja selv trafikkstøyen var minimal.

Sånn er det ikke lenger.

Det bannes, og det støyer. Metall som smeller mot asfalt (biler som rolig passerer kløftene som skjærer alle gatene i biter, ca hver 50 meter her oppe), barnegråt og frustrerte utrop som etterhvert bare betyr en ting: Nok én har snublet i fibertråden. Eller rettere sagt konsekvensen av at Trondheims grunnfjell nå er isolert med et teppe strikket av optisk fiber. Én ting er å sørge for festen, en annen ting er å ta oppryddingen, og her snakker vi ikke om et middels rekeparty på Dragvoll, men en direkte tilbakeføring til områdets tid som åker.

NTE har gitt oss båndbredde så det holder (og etterhvert også velfungerende dekoder, men det er en annen historie) De har også gitt oss et landskap som ser ut som en krigssone, og antagelig koster mer på biler her hjemme enn i krigssoner i land vi absolutt ikke vil sammenligne oss med. Her er vårt fortau (det som er igjen).

Knudssøns gate etter fibergraving

Det ser jo kanskje litt sånn rufsete ut, tenker du. Hva er nå dette maset? Fisefine fruen fra øvreøvre Singsaker lissom??

Men se her da! Hva skjuler det seg i løvetannen? Et beist av en stein, som absolutt ikke lar seg rikke av meg. Den er tyngre og større enn den ser ut til. Men hvorfor er den et problem?

Tja. La meg fortelle hva som skjer hver morgen og ettermiddag.

Da spaserer en drøss skolebarn forbi her, eller sykler (de litt større barna altså, og studentene som det bor mange av her, og gymnaselevene, og ungdomsskoleelevene. Ja vi bor akkurat i DET ene kryssset der elever til skoler fra 1 klasse opp til PhD-nivå på NTNU passerer…)… Dette skjer jo samtidig med at det kjører en mengde biler forbi, for akkurat samtidig med elevens passering, er det like før alle voksne begynner på arbeid (ooops, glemte å si at  selvsagt er mest av  arbeidende som sykler til jobb, praktisk talt rå-sykler, men det ødelegger ikke poenget, bare filer litt på miljøregnskapet for bydelen).

Og akkurat DA kan det være litt trangt om plassen, plutselig. Og DA, ja da er det manglende fortauet som i utgangspunktet knapt holder barnevognbredde, da er det en smal sti, med snublestein. Og snublestein er IKKE så gøy for de små som tryner i grus og asfaltrester, en hårsbredd fra bilene og syklene som raser forbi. Her er forrresten et bilde av hva de faller på:

Jada, vi har dyttet på plass disse asfaltbitene innimellom, men de rufses til med en gang. Og man trenger ikke være 4 år for å synes at det gjør vondt å slå knær og håndflater på dette (for jada, 4åringen min var ganske oppløst i tårer her nylig, men hun er ikke alene om erfaringen)

Og så, til sist, kjære NTE eller hvem som skal ta ansvaret for krigssonen. Hvem skal sørge for at fundamentet til gjerdet vårt (som riktignok ikke er så vakkert, men det er ganske trygt) …hvem skal ta opp betongbitene som er igjen og støpe det på nytt?

Ja, det er ikke bare den ene glippen her altså, HELE fundamentet står som et trekkspill oppetter eks-fortauet…lekkert ikke sant?

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Sjokoladekalender ER best

I år har jeg tatt til fornuften. Gløttet på TV2 hjelper deg sin test av sjokoladekalender, og spurte barna om de godtok innkjøpt sjokoladekalender. Null problem. Valget ble Kindervarianten, testvinner…

Og hvorfor er dette interessant? Kun som bevis på at jeg har lært…i fjor hadde jeg nemlig en annen strategi. Les hva jeg syntes etter 8 dager med ‘politisk korrekt julekalender’:

8 desember 2009: grønn julekalender får barna til å se rødt..

Skikkelig flink mor har vridd samtlige fire hjerneceller, og stjålet uhemmet fra grønn hverdags nettsider, for å sette sammen DEN OPTIMALE JULEKALENDEREN. Aktivitetstid med familien HVER dag frem til jul. Barn sier jo alltid i undersøkelser at det er mer tid med foreldrene de ønsker seg mest (note to self: sjekk disse forskningsrapportene grundig, må være juks), men når det kommer til stykket så er denne tiden med familien muligens noe av det mest irritasjonfremmende vi har skapt her hjemme. Sånn fugerer det: 

Hver dag finner de små en lapp i nissens lille pose. Ikke en gullapp med håndskrft, neida, her har vi planlagt, skrevet pent og lettlest på pc’n og til og med fått med litt clip-art. Faktisk fantes det til og med en clip-art med ‘lager pepperkakehus’.

Så langt har vi matet fugler, hatt juleverksted, bakt kokosmakroner, julebrød og pepperkakehus, lest julehistorier med kaker og kakao, og spilt spill.

Det burde jo egentlig kvalifisere til nominasjon i kategorien ‘årets mest politisk korrekte foreldre’, rett i nærheten av de som leverer barna fra sykkelvogn selv midtvinters.

Realiteten er noe mer i nærheten av å kvalifisere for gjentatte besøk av Supernanny.

Det begynner ved frokosten når 2åringen og 9åringen krangler om hvem som skal få åpne kalenderen. Burde jo ha forutsett dette, men trodde ærlig talt det skulle gå greit å la 2åringen hente papirlappen og la 9åringen lese, helt i tråd med hva de egner seg til. Men dengang ei. Gråt og tenners gnissel.

Så over til Linus i svingen-kalenderen, som riktignok bare har bilder, men likevel klarer å skape like stort sinne. 2åringen har muligens ikke helt fattet konseptet med ‘en hver dag’, og sjekke tallet først. Det har derimot 9åringen, og hun synes IKKE det er noe særlig når FEIL dag blir åpnet, særlig ikke når det åpnes flere dager i slengen før mamman rekker å gripe inn.

Noe av skaden er ordnet med teip.

Så har selvsagt 9åringen, som ellers går på byens mest politisk korrekte og ressurssterke skole, oppdaget at de andre barna i klassen IKKE har aktivitetskalender. De har sjokolade eller gaver, kanskje til og med begge deler. Ingen ‘selvhogst av juletre’ eller ‘kanefart’ i de kalendrene nei. Og det er visstnok urettferdig.

Så da er det etablert. Jeg kunne kommet unna julekalenderen med en pose Nidar, men neida, jeg MÅTTE utføre daglig masochistisk familiesamvær der lese- og spillkvelden avsluttes med ‘mamma, hvis jeg er oppi senga før 9, får jeg lesing da?’

Nei tenk kjære lille venn, du FÅR faktisk ikke lesing da, for da skal mamma ha egoistisk egentid UTEN å være hyggelig mot noen som helst, vente et drøyt kvarter på at 2åringen skal prikke inn do-erfaring, si ‘vær så snill å slippe mamma forbi’ i hver eneste døråpning for så å vente i noen laaange sekunder på å bli sluppet gjennom. Jeg skal ikke smøre skiver, etterfylle pålegg når pølse er mer spennende enn brød, lage nok en kopp med kakao, eller rydde frem og tilbake malesaker, plastelina, perling, tegnesaker, hobbysaker eller dukker, legge ferdig alle puslespillene for å sikre at brikkene er på plass, eller sortere mummi-deler fra Kitty-deler.

Jeg skal syte i blogg.

Og så skal jeg lete frem lappen til morgendagens kalender som er ‘Jul i Prøysenland’ mens jeg tenker at jeg ville fått ca 12 år med Kalenderposer fra Nidar for billettprisen for morgendagens aktivitet. + tid til juleshopping og sånt.

Ungene bør f*** huske dette når de blir store og se tilbake på dette som ‘barndommens deilige juleforberedelser’. Noen flere runder med syting og krangling nå, så blir ‘selvhogst’ glatt byttet ut med ‘innkjøp av tre i plast’.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized