Hjernesaker

Jeg er kommunikasjonsansvarlig for Kavli Institute for Systems Neuroscience, en av verdens fremste forskergrupper. De leter etter de grunnleggende sammenhengene i hjernen, og har allerede funnet stedsansen, oppdaget et nytt nivå for informasjonssortering og vist at stedsans er en medfødt egenskap.

Her er noen av sakene som har kommet fra forskergruppen som ledes av Edvard og May-Britt Moser:

One response to “Hjernesaker

  1. Tilbaketråkk: 2010 boggsummert | Hege J. Tunstad