Hjerneforskning

Jeg er kommunikasjonsansvarlig for Kavli Institute for Systems Neuroscience, en av verdens fremste forskergrupper. De leter etter de grunnleggende sammenhengene i hjernen, og har allerede funnet stedsansen, oppdaget et nytt nivå for informasjonssortering og vist at stedsans er en medfødt egenskap. I 2014 fikk de Nobelprisen for medisin eller fysiologi.

På scenen etter at May-Britt og Edvard Moser fikk tildelt Nobelprisen i medisin eller fusiologi, 10. desember 2014. Fra venstre; Hege Tunstad, Isabel Moser, may-Britt Moser, Ailin Moser, dekan Stig Slørdahl, Edvard Moser, prorektor for forskning på NTNU Kari Melby.

På scenen etter at May-Britt og Edvard Moser fikk tildelt Nobelprisen i medisin eller fusiologi, 10. desember 2014. Fra venstre; Hege Tunstad, Isabel Moser, May-Britt Moser, Ailin Moser, dekan Stig Slørdahl, Edvard Moser, prorektor for forskning på NTNU Kari Melby.

Her er noen av forskningssakene som har kommet fra forskergruppen som ledes av Edvard og May-Britt Moser:

I forbindelse med nobelprisforelesningene fikk jeg laget en avslutningsvideo der forskningen er tolket poetisk.

Reklamer

One response to “Hjerneforskning

  1. Tilbaketråkk: 2010 boggsummert | Hege J. Tunstad